“Al sinds 2004 wordt elk jaar een flink aantal malen publiek-privaat brancheoverleg georganiseerd en worden marktconsultaties gehouden. In een groot aantal verschillende branches, sectoren en beroepsgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden op werkvloerniveau krachten gebundeld tussen overheid en markt. Vakgenoten uit overheid en uit bedrijfsleven komen bij elkaar en helpen elkaar om hun werk beter te kunnen doen en om meer resultaten uit hun werk te halen. Ondernemers en zzp-ers uit elke branche en beroepsgroep krijgen exclusief de kans om mee te denken over verbetering van het beleid van aanwezige overheidsorganisaties.

 

Overheid en markt zoeken tijdens publiek-private overlegbijeenkomsten naar krachtenbundeling op de volgende maatschappelijke en bestuurlijke thema’s:

 • Versnelling van duurzaamheidsbeleid, energietransitie en klimaatadaptatie
 • Verbetering van het functioneren van overheidsorganisaties
 • Modernisering van onderwijs(huisvesting)
 • Vereenvoudiging van vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Bevordering van integrale veiligheid
 • Betere jeugdzorg en meer preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Bevordering van arbeidsparticipatie, modernisering van het arbeidsrecht en verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt
 • Betaalbare eerstelijns zorg
 • Verbetering van leefbaarheid, burgerparticipatie en bewonersparticipatie
 • Dichterbij brengen van de circulaire economie / verbetering van afvalscheiding
 • Bescherming van detailhandel en lokale bedrijvigheid
 • Realisering van ruimtebehoefte, bouwopgave en milieubescherming onder de Omgevingswet
 • Pragmatische bestrijding van gevaarlijke en milieuvervuilende stoffen, zoals asbest en stikstof”

 

Er wordt enkele weken na iedere bijeenkomst een kostendekkende financiële bijdrage (in de orde van grootte van slechts enkele honderden euro’s zonder winst en zonder winstdoel) gedeclareerd aan de organisaties die zich hadden aangemeld voor de betreffende bijeenkomst.

Wilt u deelnemen aan een bijeenkomst op een bepaald thema? Vul dan dit formulier in en blijf zo altijd op de hoogte van nieuwe bijeenkomsten op dat thema