DISCLAIMER                                   

De stichting WEB (Platform Overheid en Markt) streeft er naar om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van de stichting WEB, gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Alle uitingen van de stichting WEB zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Niets uit deze uitingen mag, op welke manier dan ook, verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de stichting WEB.

De stichting WEB stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan de stichting WEB niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. De stichting WEB heeft geen controle over de inhoud van deze websites.