De stichting Platform Overheid en Markt is een onafhankelijke stichting die overheid en markt dichter bij elkaar brengt. Er wordt gestreefd naar meer en betere publiek-private samenwerking. Want dat genereert nieuwe, andere en betere oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Al sinds 2002 wordt elk jaar een flink aantal malen publiek-privaat brancheoverleg georganiseerd en worden marktconsultaties gehouden. In een groot aantal verschillende branches, sectoren en beroepsgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden op werkvloerniveau krachten gebundeld tussen overheid en markt. Vakgenoten uit overheid en uit bedrijfsleven komen bij elkaar en helpen elkaar om hun werk beter te kunnen doen en om meer resultaten uit hun werk te halen. Ondernemers en zzp-ers uit elke branche en beroepsgroep krijgen exclusief de kans om mee te denken over verbetering van het beleid en de uitvoeringspraktijk van aanwezige overheidsorganisaties.

Er wordt intensief samengewerkt met de lokale en regionale overheid, want in totaal deden al bijna 300 gemeenten mee aan een overleg en maakten velen van hen gebruik van kennis uit het mkb- en zzp-bedrijfsleven.

Elke marktconsultatie en elk publiek-privaat brancheoverleg resulteert steevast in publiek-private krachtenbundeling op geagendeerde vragen en problemen van overheidsorganisaties.