Het overleg wordt online en offline georganiseerd samen met gastgemeenten en referentiegemeenten. Op allerlei vakgebieden. Zie de bijeenkomsten-agenda op deze website. Functionarissen van gemeenten, Omgevingsdiensten, woningcorporaties, onderwijsbesturen en Rijkswaterstaat nemen deel en brengen hun praktijkproblemen en oplossingen in.

 

Het overleg is volledig vraaggeoriënteerd en probleemgestuurd, met de “brainwrite-methode”. De overheidsdeelnemers kunnen tijdens het overleg melden welke vraag- en probleempunten zij zelf aan de orde willen stellen. Tijdens het overleg zullen deze punten grondig worden behandeld, middels praktische intervisie met elkaar. Doelstelling: verkrijging van ideeën en handvatten voor verbetering van samenwerking en de oplossing van problemen.

 

Na grondige bespreking van probleempunten, volgt een slotronde en afsluiting en iedereen krijgt de kans tot een laatste woord, een slotconclusie en het doen van een persoonlijke aanbeveling. Ook hiervan wordt verslag opgemaakt. Vragen en problemen die men tijdens een overleg (nog) niet (geheel) kan oplossen (gemiddeld 30%), worden geagendeerd voor vervolgoverleg samen met bedrijven op het betreffende vakgebied.

 

Binnen 2 weken na het overleg wordt een compleet verslag van opgeloste en niet opgeloste vraagpunten aan de deelnemers toegezonden, vergezeld van een uitnodiging tot online vervolgoverleg met kennispartners. Dat resulteert in oplossing van openstaande problemen en het resulteert in publiek-private samenwerking. Want de overheidsorganisatie en de private kennispartner doen goede ervaringen met elkaar op en houden met elkaar contact. Dat leidt tot een relatie waarin van tijd tot tijd gebruik wordt gemaakt van inbreng van de private kennispartners.

Hert Platform Overheid en Markt maakt gebruik van besloten LinkedIn-groepen waarin openstaande vragen en problemen van overheidsfunctionarissen uit allerlei disciplines worden geplaatst.

Zij hebben deelgenomen aan een publiek-private overlegbijeenkomst en verwachten nadien contact met private kennispartners om te klankborden over oplossingen. Bij uitvoering van de daaraan verbonden werkzaamheden wordt vaak niet openbaar aanbesteed, maar onderhands uitbesteed, vanwege de geringe omvang van het werk. Maar er ontstaat een relatie tussen de publieke opdrachtgever en de private kennispartner. Dat is het effect en het doel.

Het Platform Overheid en Markt heeft enkele jaren geleden een raamcontract bij Rijkswaterstaat afgesloten, op basis waarvan sindsdien asbestinventarisaties bij RWS hebben plaatsgevonden door asbestinventarisatiebedrijven.

Het betreft opdrachten voor bedrijven met een omzet per opdracht variërend tussen 1.500 en 145.000 euro

 

Zo zijn er bij het Platform meerdere succesvolle voorbeelden te verkrijgen van succesvol tot stand gekomen collectieve en raamcontractuele afspraken voor complete branches.

Hert Platform Overheid en Markt zoekt geregeld, tijdens speciale online en offline kennismakingsbijeenkomsten, marktconsultaties en brancheoverleg, samenwerking met uitvoerende en adviserende bedrijven met relevante expertise en ervaring in onder meer zakelijke dienstverlening, vastgoed, bouw, ruimtelijke inrichting, openbare ruimte, asbest, milieu en het sociaal domein.

Met name ondernemers en zzp-ers die bereid zijn wat tijd en geduld te steken in gemeentelijke problemen en die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen van de opdrachtgevers en die dus in contact kunnen worden gebracht en uitgenodigd kunnen worden voor (vervolg)overleg met opdrachtgevers.

 

Ondernemers en zzp-ers hebben de mogelijkheid om deel te nemen in de bedrijvenpool en zo betrokken te worden bij vervolg)overleg op hun vakgebied met overheidsrelaties van het Platform.

 

De ondernemers en zzp-ers worden via een regionale randomizer (regionale loting waarbij elk bedrijf gegarandeerd minstens een aantal malen per jaar wordt voorgedragen) in contact gebracht met overheidsopdrachtgevers die buiten een publiek-privaat overleg om, offerte bij het Platform opvragen. De ondernemers en zzp-ers gaan in ieder geval een relatie aan met de opdrachtgevers en houden contact totdat gebruik zal worden gemaakt van hun expertise.

Let op: het Platform doet niet aan “matching” of “bemiddeling” en zoekt dus ook niet naar de “vraag achter de vraag”. Er worden slechts deuren geopend voor bedrijven uit de branche waarin de overheidsfunctionaris expertise blijkt te zoeken.

 

Hert Platform is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit. De markt doet zijn werk.

Wilt u kennismaken, zend dan een mail naar secretariaat@overheid-markt.nl

Platform Overheid en Markt realiseert verlaging van bedrijfskosten en bedrijfsrisico’s voor ondernemers en zzp-ers door collectieve inkoopmacht. Er worden geregeld aanbiedingen met collectiviteitsvoordeel tot stand gebracht, zoals:

  • Verzekeringen (AOV, aansprakelijkheid)
  • Zzp-pensioen
  • Juridische hulp
  • Boekhouding
  • Incasso
  • Kantoormiddelen
  • Aanbestedingsbegeleiding (gebruikmaking van aanbestedingshelpdesk)
  • Hulp bij verhogen kansen om offertes tot opdrachten te laten leiden
  • Ondersteuning bij het schrijven van een onderscheidende offerte of het maken van een onderscheidende presentatie
  • Training en business improvement